Finanční způsobilost dopravce 2017

Porovnání ceny pojištění finanční způsobilosti od všech pojišťoven na trhu

Slavia pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna

  • Sleva 10% online
  • Splňuje podmínky prokázání
  • Sjednání smlouvy ihned
  • Smlouva o ručení
  • Sleva za pojištění více aut ?
běžná cena pojišťovny

Jakou mám jistotu při sjednání pojištění online? Garance pojišťovacího makléře

Platná licence pojišťovacího makléře od České Národní Banky pod číslem 138521PM

??
1. Vložte základní údaje a počet pojišťovaných vozidel do kalkulačky
??
2. Porovnejte nabídku všech pojišťoven při sjednání online sleva 10% a více
??
3. Pojistnou smlouvu získáte ihned emailem, poštou nebo na pobočce

Finanční způsobilost dopravce 2017

Finanční způsobilost dopravce pro rok 2017 je stanovena na částku 243 189 Kč pro jedno vozidlo a 135 105 Kč pro každé další vozidlo . Kurz eura je určen na 27,021 Kč.


Finanční způsobilost dopravce 2016

Dopravce má za povinnost prokázání finanční způsobilosti příslušnému dopravnímu úřadu. Smlouva o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou je jednou z možností jak prokázat finanční způsobilost. Finanční způsobilost dopravce lze doložit na základě pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a dopravcem s koncesí provozovat vnitrostátní či mezinárodní dopravu (autobusy, tahače, nákladní vozy nad 3,5 t).


Uzavřením pojistné smlouvy finanční způsobilosti dopravce je jednou z možností prokázání. Součástí pojištění finanční způsobilosti dopravce je právě smlouva o ručení vyžadována příslušným dopravním úřadem.


Finanční způsobilost dopravce 2016 zákonem požadovaná částka je stanovena na první vozidlo ve výši 244.557 Kč, na každé další vozidlo 135.865 Kč. Pojištění lze také uzavřít na jinou pojistnou částku požadovanou dle úřadu. Změnou pro finanční způsobilost dopravce 2016 je minimální pojistná částka, kterou lze v pojištění FZD sjednat. Tj. chybí-li klientovi k prokázání finanční způsobilosti pouhých 10.000 Kč je možné pojistit i takovouto částku, oproti loňskému roku kdy minimální pojistná částka byla 85.000 Kč.


Pojištění finanční způsobilosti dopravce 2016

Jako v minulém roce platí i v roce 2016 že není možné prokázat finanční způsobilost z daňové evidence dle přílohy k daňovému přiznání, protože nařízení tuto možnost necituje. Proto pro první možnost prokázání finanční způsobilosti je nutné vést účetnictví. Nicméně, toto stále nemusí stačit, neboť se musí ještě předložit závěrka k 31.12., která byla ověřena auditorem nebo daňovým poradcem, který ale zároveň nevede Vaše účetnictví. Dopravce tedy musí vždy zaplatit za službu auditu či ověření účetní uzávěrky u jiné osoby. Z tohoto důvodu je nejsnazší možností prokázání finanční způsobilosti v nákladní dopravě v roce 2016 doložení pojištění.


Finanční způsobilost dopravce 2015

Dopravce má za povinnost prokázání finanční způsobilosti příslušnému dopravnímu úřadu. Smlouva o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou je jednou z možností jak prokázat finanční způsobilost. Finanční způsobilost dopravce lze doložit na základě pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a dopravcem s koncesí provozovat vnitrostátní či mezinárodní dopravu (autobusy, tahače, nákladní vozy nad 3,5 t).


Uzavřením pojistné smlouvy finanční způsobilosti dopravce je jednou z možností prokázání. Součástí pojištění finanční způsobilosti dopravce je právě smlouva o ručení vyžadována příslušným dopravním úřadem.


Finanční způsobilost dopravce 2015 zákonem požadovaná částka je stanovena na první vozidlo ve výši 247 518 Kč, na každé další vozidlo 137 510 Kč. Pojištění lze také uzavřít na jinou pojistnou částku požadovanou dle úřadu.


Pojištění finanční způsobilosti dopravce 2015

Jako v minulém roce platí i v roce 2015 že není možné prokázat finanční způsobilost z daňové evidence dle přílohy k daňovému přiznání, protože nařízení tuto možnost necituje. Proto pro první možnost prokázání finanční způsobilosti je nutné vést účetnictví. Nicméně, toto stále nemusí stačit, neboť se musí ještě předložit závěrka k 31.12., která byla ověřena auditorem nebo daňovým poradcem, který ale zároveň nevede Vaše účetnictví. Dopravce tedy musí vždy zaplatit za službu auditu či ověření účetní uzávěrky u jiné osoby. Z tohoto důvodu je nejsnazší možností prokázání finanční způsobilosti v nákladní dopravě v roce 2015 doložení pojištění.


Finanční způsobilost v nákladní dopravě rok 2014

Finanční způsobilost dopravce 2014 zákonem požadovaná částka byla stanovena na první vozidlo ve výši 230 823 Kč, na každé další vozidlo pak ve výši 128 235 Kč. Pojištění lze též uzavřít na specificky požadovanou částku úřadem.

Změnou v roce 2014 oproti dřívějším letům je, že není možné prokázat finanční způsobilost z daňové evidence dle přílohy k daňovému přiznání, protože nařízení tuto možnost neuvádí.Co je pojištění finanční způsobilosti dopravce?

Pojištění finanční způsobilosti dopravce se vztahuje na závazky pojištěného neuhrazeného z důvodu jeho platební neschopnosti, tzn. neschopnosti finančně zajistit řádně zahájení anebo provozování činnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud tato neschopnost nastala v době trvání pojištění.


Pojištění finanční způsobilosti dopravce je smluvním pojištěním, v rámci něhož se pojišťovna zavazuje uhradit oprávněně osobě vzniklou finanční újmu do výše stanovené v pojistné smlouvě, pokud pojištěný nesplní své závazky stanovené zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.


Pojištení finanční způsobilost dopravce

Informace a novinky v pojištění finanční způsobilosti dopravce platné pro rok 2016.